Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

                                         Dnes je .

Hlavní stránka > Nabídka OU                                                                                                                     napište nám...
Hlavní stránka
Odborné učiliště
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Mateřská škola
Aktuality
Plán akcí
Dokumenty
Školská rada
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Fotogalerie
Rozvrh hodin
Školní časopis
Mapa školy      
GDPR

Novinky a informace

 


náš mediální partner


 

 

 

Nabídka učebních oborů pro školní rok 2017/2018

ke stažení:     Prezentace - Nabídka učebních oborů

 
 
23-51-E/01 Strojírenské práce (automontážní práce)          
 • Tříletý učební obor ukončený závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Absolvent se uplatní jako strojírenský dělník se zaměřením na montážní práce v automobilovém provozu a strojírenství.
 • Přijímací zkouška se koná pouze z praktické části (základní měření, montáž a demontáž.
 • Žáci tohoto oboru mohou získat prospěchové stipendium.
65-51-E/01  Stravovací a ubytovací služby
 • Tříletý učební obor pro hochy a dívky ukončený závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Je určen pro absolventy  základních škol. Výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů a odborných předmětů probíhá v budově Komenského č.10, odborný výcvik je zajištěn smluvně na pracovištích školních jídelen základních škol, domova důchodců a restaurací. Je možné také využívat laboratorní kuchyně v budově školy.
 • Přijímací zkoušky se skládají pouze z praktické přípravy (čištění a krájení zeleniny).
 • Součástí přihlášky bude potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k učebnímu oboru.
75-41-E/01  Pečovatelské služby
 • Tříletý učební obor pro hochy a dívky zakončený závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Je určený pro absolventy  základních škol. Odborný výcvik probíhá na gerontologickém oddělení zdejší nemocnice;
 •            Absolventi  se mohou uplatnit v penzionech, domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou apod. při zajištění pečovatelských služeb - hygieny, drobného úklidu, nákupů, podávání stravy a drobných zdravotních úkonů.
 • Přijímací zkoušky se nekonají, pouze pohovor o zájmech a zálibách žáka.
 • Žáci tohoto oboru mohou získat prospěchové stipendium.
65-51-E/02  Práce ve stravování
 • Dvouletý učební obor pro hochy a dívky ukončený závěrečnou zkouškou a vydáním výučního listu. Je určen pro absolventy  základních škol. Výuka všeobecně-vzdělávacích předmětů, odborných předmětů i odborný výcvik probíhá v budově Komenského 10.
 • Přijímací zkoušky se skládají pouze z praktické přípravy (čištění a krájení zeleniny).
 • Součástí přihlášky bude potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k učebnímu oboru.
78-62-C/01  Praktická škola jednoletá
 • Umožňuje střední vzdělávání žákům s různým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem. Doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky.
 • Po ukončení je možné pokračovat ve vzdělávání na Praktické škole dvouleté.
 • Studium je zaměřeno na praktické dovednosti.

 

78-62-C/02  Praktická škola dvouletá
 • Pro absolventy základní školy speciální budou otevřeny dvě třídy praktické školy se zaměřením na domácí práce a vaření. Není to škola profesionálně zaměřená, ale hlavním úkolem je příprava pro samostatný život ve formě předmětů, jako je příprava pokrmů, péče o domácnost, péče o nemocné, ruční práce atd. Učební obor bude ukončen závěrečnou zkouškou.
  • Absolventi získají v průběhu dvou let znalosti, dovednosti a vědomosti z výše uvedených oblastí. Do praktické školy mohou být přijati i absolventi z nižších tříd základní školy.
  • Přijímací zkouška se nekoná.
 
Pro žáky je zajištěno stravování ve školní jídelně, pro žáky ze vzdálenějšího okolí ubytování a stravování na internátě (přibližná cena ubytování je 300,- Kč, strava 5x denně 1000,- Kč).

Škola je státní, zřizovaná Olomouckým krajem, veškeré náklady na teoretickou výuku i odborný výcvik jsou hrazeny z rozpočtu školy.

 

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějo, Komenského 10 *** www.sezampv.cz ***