Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

                                         Dnes je .

Hlavní stránka > Základní škola speciální > PrŠ dvouletá                                                                             napište nám...
Hlavní stránka
Odborné učiliště
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Mateřská škola
Aktuality
Plán akcí
Dokumenty
Školská rada
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Fotogalerie
Rozvrh hodin
Školní časopis
Mapa školy      
GDPR

Novinky a informace

 


náš mediální partner


 

   

Praktická škola dvouletá

Praktická škola dvouletá je určena žáků m se středně těžkým mentálním postižením, kteří
ukončili:
- povinnou školní docházku v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním
   postižením
- povinnou školní docházku v základní škole speciální
- povinnou školní docházku, ale nezískali základní vzdělání
- základní vzdělání v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci
   s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy.
Vzdělávací proces je zaměřen na získání základních pracovních dovedností, návyků a
pracovních postupů potřebných v každodenním i v budoucím pracovním životě.
Vzdělávání se ukončuje závěrečnou zkouškou, dokladem o dosažení stupně vzdělání je
vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěrečná zkouška sestává z ústní teoretické zkoušky z
odborných předmětů a z praktické zkoušky z odborných předmětů.
Úspěšným ukončením vzdělávacího programu žák získá střední vzdělání.
Absolventi praktické školy dvouleté jsou připravováni pro jednoduché pracovní činnosti v
oblasti služeb a výroby (např. v sociálních a komunálních službách, ve zdravotnictví,
zemědělství), případně k pokračování v dalším vzdělávání.
Žáci jsou vzděláváni v budově školy Komenského 10, Prostějov. Vzdělávání probíhá podle
školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v Praktické škole dvouleté.
Zaměření studia: Ruční práce a Příprava pokrmů.
Plně respektujeme individuální zvláštnosti
žáků, výuka se odvíjí od jejich možností a schopností. Velký důraz klademe na přátelskou
atmosféru.
V tomto školním roce jsou otevřeny 2 třídy Praktické školy dvouleté. Jedna třída se nachází
v budově školy Komenského 10 a druhá třída v budově školy Tetín 3.

 
 
 
 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějo, Komenského 10 *** www.sezampv.cz ***