Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

                                         Dnes je .

Hlavní stránka > Základní škola speciální > PrŠ jednoletá                                                                          napište nám...
Hlavní stránka
Odborné učiliště
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Mateřská škola
Aktuality
Plán akcí
Dokumenty
Školská rada
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Fotogalerie
Rozvrh hodin
Školní časopis
Mapa školy      
GDPR

Novinky a informace

 


náš mediální partner


 

 

Praktická škola jednoletá

umožňuje střední vzdělávání žákům s různým stupněm mentálního postižení, souběžným postižením více vadami a autismem. Doplňuje a rozšiřuje žákům teoretické i praktické dovednosti získané v průběhu povinné školní docházky.

 Studium na praktické škole jednoleté je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá z části teoretické a praktické. Pracovní uplatnění mohou absolventi získat na chráněných pracovištích. Jejich práce je organizována tak, aby odpovídala jejich možnostem a schopnostem. Žáci mohou také pokračovat ve vzdělávání na praktické škole dvouleté.

Do praktické školy jsou přijímání žáci po ukončení povinné školní docházky:

 •  v základní škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením 

 • v základní škole speciální

 • kteří nezískali základní vzdělání ani základy vzdělání

 • v základní škole a z vážných zdravotních důvodů, které jsou v kombinaci s mentálním postižením, se nemohou vzdělávat na jiném typu školy

 • V tomto školním roce jsou otevřeny 3 třídy Praktické školy jednoleté, které se nacházejí na adrese školy Tetín 7. Žáci jsou vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu pro vzdělávání žáků v praktické škole jednoleté s názvem „Je nám spolu dobře“2 a podle plánu osobnostního rozvoje, který vychází ze ŠVP. 

   Zaměření studia: Praktické dovednosti.

  Výuka je organizována vzhledem k možnostem a schopnostem žáků, při současném respektování jejich individuálních zvláštností.

  Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějo, Komenského 10 *** www.sezampv.cz ***