Během doby platnosti nařízení vlády ČR (od 11. 3. 2020 do odvolání) je naše škola uzavřena.

Výuka žáků bude probíhat distančně. Níže uvádíme kontakty na třídní učitele jednotlivých tříd naší školy, na které se budou rodiče obracet a ze kterých jim budou zasílány podklady pro domácí přípravu žáků:

třída třídní učitel e-mail
1. Helena Přikrylová hprikrylova@seznam.cz
2. Jiřina Kvíčalová jirina.kvicalova@email.cz
4. Ivana Svobodová ivana.svobodova@email.cz
5. Eva Růžičková eva.suran@gmail.com
6. Marcela Voždová vozdova.marcela@seznam.cz
7. Petra Havlíčková nioschi@seznam.cz
8. Věra Vysloužilová veravyslouzilova@centrum.cz
P1 Jitka Houbová jitkanep@seznam.cz
P2 Kateřina Cetkovská katerina.cetkovska@centrum.cz
P3 Denisa Korsová denisa.korsova@seznam.cz
P4 Světlana Hudcová hudcovasvetlana@seznam.cz
P5 Lenka Himmerová himmeroval@seznam.cz
P6 Lenka Nováková lenlut@seznam.cz
A1, A2 Pavel Koupil pavelkoupil@seznam.cz
A3 Pavel Vymazal pavelvymazal@seznam.cz
K1 Václav Vymazal wymaz@post.cz
K2, K3 Marie Karafiátová mkarafiatova@seznam.cz
ZP1 Libuše Smičková smickovalibuse@seznam.cz
ZP2, ZP3 Věra Hejčová hverena@seznam.cz
PIA Andrea Janečková andy16@volny.cz
PIB Iveta Přikrylová prikivet@seznam.cz
PIIB Dagmar Císařová dagmar-cisarova@seznam.cz
PIIC Hana Drnovská drnovska.hana@email.cz
PS1 Jaroslava Trnečková jaruska.trneckova@seznam.cz