Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

                                         Dnes je .

Hlavní stránka > Historie                                                                                                                            napište nám...
Hlavní stránka
Odborné učiliště
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Mateřská škola
Aktuality
Plán akcí
Dokumenty
Školská rada
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Fotogalerie
Rozvrh hodin
Školní časopis
Mapa školy      
GDPR

Novinky a informace

 


náš mediální partner


 

 

Z historie školy

O potřebě speciálního vzdělávání a výchovy mentálně postižených dětí se v našem regionu jednalo už v roce 1890. Ale teprve šest let po skončení války byly školy požádány městskou radou o vytipování dětí vhodných pro zařazení do speciální školy - zvané pomocná. Pro tyto potřeby bylo uvolněno několik místností ve škole v Palackého ulici. Celkem bylo zapsáno 48 žáků. Výuka začala 1. října 1924 a hlavním cílem bylo děti vzdělat podle jejich individuálních možností pomocí jiných metod, než bylo obvyklé v "normálních školách".

Po roce působení v budově na Palackého ulici se pomocná škola přestěhovala do budovy ve Školní ulici č.3. Ale ani zde nebyla celá budova jen pro pomocnou školu. Ta se o ni musela dělit nejprve s německou měšťanskou školou, později s hudební školou. Během dalších let si však trojtřídní pomocná škola své pozice uhájila.

Během války, tehdy již šestitřídní pomocná škola se 107 žáky, putovala po několika místech v Prostějově. Na nějaký čas byla umístěna i na Tetíně. V listopadu 1943 musela ale tyto prostory uvolnit pro nemocnici Milosrdných bratří. S koncem války se žáci a učitelé definitivně vrátili na Tetín. Dne 3. prosince 1945 zde byla zahájena výuka. Budova na Tetíně svou rozlohou a vybavením umožňovala realizovat plán starý více než 20 let, totiž vybudovat zde okresní pomocnou školu s možností ubytování žáků na internátě.

Ve školním roce 1949/50 byly vydány nové jednotné učební osnovy pro pomocné školy, podle kterých se začalo vyučovat i zde. V roce 1953 se pak změnil název Pomocná škola na Zvláštní škola a pro docházející žáky byla zřízena družina. V roce 1959 bylo na internátě ubytováno již 45 žáků a název se změnil na Zvláštní škola internátní.

Počet žáků se během následujících let neustále zvyšoval a znovu se objevila potřeba získat větší prostory. To se podařilo v roce 1979, kdy byla škole přidělena budova v Komenského ulici č.10. Zde se ale asi 60 žáků prvního stupně muselo dělit o místo s pedagogicko-psychologickou poradnou a Okresním pedagogickým střediskem.

V roce 1987 pak došlo k výměně tříd v obou budovách.  1.-4. ročník se stěhovaly do budovy Tetín č.7, internát zůstal v budově Tetín č.3. Druhý stupeň (5.-9. ročník) byl umístěn v budově Komenského 10, kterou získal po roce 1989 jen pro svou činnost. To umožnilo otevření nové třídy, rovněž zvětšení několika starých tříd, důstojnější prostory pro kanceláře i kabinety a přestěhování sborovny.

Potřeba komplexnosti výchovy a vzdělávání mentálně postižených žáků vedla k přiřazení čtyř tříd pomocné školy ke škole zvláštní (od školního roku 1991/92). Od školního roku 1993/94 bylo otevřeno odborné učiliště, nejprve učební obor Kuchařské práce, od školního roku 1995/96 i učební obor Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních - provozní práce. Škola získala název Zvláštní škola internátní a odborné učiliště. Vzhledem k potřebě dalšího vzdělávání žáků pomocné školy byla od školního roku 1995/96 otevřena praktická škola dvouletá - neprofesní příprava pro život. Zde jsou přijímáni absolventi pomocné školy, případně škol zvláštní. Od 1. února 1999 se změnil oficiální název školy na Speciální školy, Prostějov, Komenského 10.

K 1. září 2005 došlo ke sloučení Speciálních škol Prostějov se Speciální mateřskou školkou Mozartova 10 a takto vzniklá organizace nyní funguje pod novým názvem Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10.

 

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějo, Komenského 10 *** www.sezampv.cz ***