Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

                                         Dnes je .

Hlavní stránkaMateřská škola                                                                                                                                                 napište nám...     
Hlavní stránka
Odborné učiliště
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Mateřská škola
Aktuality
Plán akcí
Dokumenty
Školská rada
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Fotogalerie
Rozvrh hodin
Školní časopis
Mapa školy      
GDPR

Novinky a informace

 


náš mediální partner   

Speciální mateřská škola, Stanislava Manharda 30, Prostějov

 
Čtěte: Desatero pro rodiče dětí předškolního věku
 
Čtěte: článek uveřejnený v učitelských novinách č. 31 z 13.9.2011
 
Mateřská škola poskytuje výchovu a vzdělávání dětem se speciálními
vzdělávacími potřebami ve věku od 3 do 8 let.
V současnosti navštěvuje školičku 75 dětí, které jsou rozděleny do 7 tříd. Jednotlivé třídy mohou navštěvovat děti s vadou řeči, zraku, sluchu, s mentálním, tělesným či kombinovaným postižením.
Mateřinku rovněž navštěvují dětí s hyperaktivitou nebo s rozličnými zdravotními obtížemi (cystická fibróza, leukémie, diabetes….).

Provozní doba školky je stanovena od pondělí do pátku od 6.30 do 16.30 hodin.

O děti pečuje 12 pedagogických zaměstnanců, jimž podle potřeb dětí
pomáhá 7 pedagogických asistentek.
Nezastupitelnou roli hrají v mateřské škole rovněž 3 provozní
zaměstnankyně, které se starají o stravu, zázemí a pořádek ve všech
školkových budovách.
Všechny třídy pracují podle Školního vzdělávacího programu pro
předškolní vzdělávání, ve kterém se vzájemně prolínají všechny
výchovné činnosti, a jenž je upraven pro potřeby dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami. Při výchovně a vzdělávání pedagogové dbají na
individuální přístup, s respektováním schopností dítěte, s cílem dosáhnout
co nejlepší přípravy na vstup do základní školy.
 
K nápravě řeči je denně s dětmi prováděna kolektivní a individuální logopedická péče (zajišťuje kvalifikovaný učitel-logoped), gymnastika mluvidel, cvičení fonematického sluchu, rozvoj slovní zásoby atd. Náprava řeči se provádí jak u logopedického zrcadla, tak občas i u počítače, s využitím speciálních vzdělávacích programů (Speech viewer III).
K nápravě zrakových vad používáme pleoptické a ortoptické přístroje a
jiné zrakově stimulační pomůcky. Jednou týdně do našeho zařízení
dochází zdravotní sestra z očního oddělení prostějovské nemocnice.
Děti s mentálním či kombinovaným postižením rovněž využívají denně celou škálu hraček, pomůcek a nástrojů, které slouží k jejich komplexnímu rozvoji.
Škola rovněž úzce spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou, se speciálně-pedagogickými centry (pro vady řeči, zraku a mentálně postižené), odbornými lékaři (foniatr, neurolog, oční lékař, psycholog….). Rodiče mají možnost se zúčastňovat odborných konzultací, jenž jim velice ochotně zprostředkují naši zaměstnanci speciální pedagogové.
V areálu mateřské školy se nachází prostorná školní zahrada s odpovídajícím vybavením pro hry a relaxaci.
 
Naše Speciální mateřská škola nabízí i celou řadu nadstandardních aktivit, jenž mohou děti absolvovat:
 
- předplavecký výcvik
- pracovní terapie v keramické dílně
- divadelní a filmová představení, výstavy
- hipoterapie ve spolupráci s Helios Mostkovice
- výtvarné soutěže
- sportovní odpoledne
- solná jeskyně
- cannisterapie
- výlety
- škola v přírodě
- muzikoterapie
- grafomotorický kurz pro rodiče a předškoláky
- Mikulášské a vánoční besídky
- oslavy Dne matek a Dne dětí (karneval)
- Drakiáda, Pálení čarodějnic, festival Mateřinka, Bambiriáda
- návštěvy základních škol s předškoláky
- vydáváme školkový časopis - zpravodaj
- spolupráce s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci a Masarykovou
  univerzitou v Brně
 

 

 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějo, Komenského 10 *** www.sezampv.cz ***