Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

                                         Dnes je .

Hlavní stránka > Školská rada                                                                                                                  napište nám...
Hlavní stránka
Odborné učiliště
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Mateřská škola
Aktuality
Plán akcí
Dokumenty
Školská rada
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Fotogalerie
Rozvrh hodin
Školní časopis
Mapa školy      
GDPR

Novinky a informace
 


náš mediální partner


 

 

 

Školská rada zřízená při SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10                  

Školská rada je orgán školy umožňující pedagogickým pracovníkům školy, zletilým  
žákům, zákonným zástupcům nezletilých žáků, zřizovateli a dalším osobám podílet se na
správě školy. Školská rada vzniká v souvislosti s ustanoveními §167 odst. 1 zákona
č.561/2004 Sb.
 
Dne 12. 2. 2018 se konala ustavující schůze Školské rady z důvodu ukončení funkčního
období členů původní Školské rady. Na základě jmenovací listiny jsou členy rady:
       
Členové rady: Za zřizovatele: Božena Sekaninová
    Bc. Pavel Smetana
  za pedag. pracovníky: Mgr. Václav Vymazal
    Mgr. Věra Vysloužilová
  za zákonné zástupce žáků: MuDr. Michal Hleb
    Simona Hoňková

       
Dokumenty: Ustavující schůze    
  Jednací řád  
 

Zápisy z jednání:

     
     
     
     
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějo, Komenského 10 *** www.sezampv.cz ***