Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10

                                         Dnes je .

Hlavní stránka > Základní škola praktická                                                                                                 napište nám...
Hlavní stránka
Odborné učiliště
Praktická škola jednoletá
Praktická škola dvouletá
Základní škola praktická
Základní škola speciální
Mateřská škola
Aktuality
Plán akcí
Dokumenty
Školská rada
Kontakty
Zaměstnanci
Historie školy
Fotogalerie
Rozvrh hodin
Školní časopis
Mapa školy      
GDPR

Novinky a informace

 


náš mediální partner


 

 

 

Základní škola praktická

 
Základní škola praktická poskytuje vzdělávání a výchovu žákům s lehkým mentálním
postižením. Kapacita školy je stanovena na 200 žáků, kteří jsou rozdělení do 9 ročníků.
Vzdělávání probíhá dle Školního vzdělávacího programu upraveného pro žáky se
zdravotním postižením.
K dispozici mají žáci rovněž družinu s provozem od 7.00 do 15.00 hodin.
Škola rovněž nabízí celou řadu aktivit, např. školu v přírodě, lyžařský kurz, kroužky
(keramický, výtvarný, hudebně-dramatický, počítačový atd.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějo, Komenského 10 *** www.sezampv.cz ***